Tips om slimme kinderen op te voeden

Stop met het vergelijken van je kind met andere kinderen. Om een slim of hyperhoogbegaafd kind groot te brengen, is veel inspanning en geduld vereist. De kindertijd is een cruciale ontwikkeling van je kind volgens de ontwikkelingsdeskundigen. Dit is de fase waarin de hersenen zich snel ontwikkelen (bron: ieku).

Praat vanaf de eerste dag met ze

Zoals het citaat suggereert, “Begin in de wieg” – volgens de ontwikkelingsdeskundigen van het kind, geef je je kind hiermee een vroege voorsprong. Praat met je baby’s, zelfs als ze klein zijn. Dit is waar je die mentale wielen aan het draaien krijgt. Stel je kind open vragen die hem zullen helpen zijn zelfvertrouwen en zijn mening te ontwikkelen.

Open de boeken vroeg

Voorlezen kan wonderen doen voor je kind waar je geen idee van hebt. Onderzoek toont aan dat voorlezen aan je kinderen en hen vroeg wiskunde leren, je kind slim kan maken in wiskunde. Als je kind dol is op het lezen van boeken, moedig hem dan aan, het is een van de slimme peuter tekens die ouders zouden moeten herkennen. Kijk in wat voor boeken hij geïnteresseerd is, wat hem nieuwsgierig maakt tijdens het stellen van vragen enzovoort. Moedig je kinderen aan om te lezen of je kunt bij hen zitten tijdens het lezen, dit zal je kind slim en intelligent maken. Je kunt al op jonge leeftijd beginnen met voorlezen aan je kinderen. Dit geeft hem een ​​voorsprong bij het ontwikkelen van taalvaardigheden. Kinderen die op zeer jonge leeftijd beginnen met lezen, hebben meer kans om een ​​levenslange interesse in lezen te ontwikkelen, het goed te doen op school en succesvol te zijn in het volwassen leven.

Leer je kind een probleemoplosser te zijn

Het is prima om je kind het soort steun en oplossing te geven wanneer hij dat nodig heeft, maar begrijp dat je hem niet afhankelijk van je hoeft te maken; moedig ze eerder aan om het zelfstandig te doen. Laat ze de oplossingen bedenken om ermee om te gaan en het zelf te bereiken. Deze handeling zal hun hersenen stimuleren en hen leren dat ze in staat zijn om door verschillende obstakels heen te werken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *